Skip to content Skip to footer

Negationisme in het Atheneum Brussel 2

Henri Kichka, die de Shoa overleefde en er sinds 25 jaar actief over getuigd, was op vrijdag 13 maart in het Atheneum Brussel 2 in Laken om daar over zijn ervaringen te vertellen.


 


Tijdens de getuigenis, die ook geflimd werd door de school, stond de leerkracht islamitische godsdienst, Abdelhamid Temsamani, die ook aanwezig was, recht en verklaarde dat de cijfers die Kichka noemde « overdreven » waren. Hij citeerde daarbij ook Roger Garaudy en voegde nog toe dat « geschiedkundigen tot andere conclusies gekomen waren ». In zijn verwardheid sleurde hij er in zijn betoog ook de zaken in Gaza nog bij.


 


De directie van het Atheneum heeft onmiddellijk laten weten dat het deze affaire niet zonder gevolg zal laten. Reeds op 16 maart werd er een administratief onderzoek afgekondigd. De minister van Onderwijs heeft de juridische dienst van de Franstalige Gemeenschap gelast een klacht neer te leggen en zich burgerlijke partij te stellen.


 


De leerkracht in kwestie beweert nu nooit negationistische uitspraken gedaan te hebben, maar de opnames bestaan wel degelijk en laten geen enkele twijfel bestaan over wat hij gezegd heeft.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now