Skip to content Skip to footer

Negationitische blog op Youtube

Een gebruiker van de site www.youtube.com heeft op zijn blog de uitlating gedaan de Shoa te ontkennen.


 


Hij verklaarde : « C’est clair que cette fois-ci la “shoah” imaginaire on va la transformer en réalité! » (« Men mag er zeker van zijn dat we die ingebeelde “Shoah” deze keer werkelijkheid laten worden! ».


 


Zijn pagina werd buiten gebruik gezet en de account van de gebruiker van de site geschrapt.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now