Skip to content Skip to footer

Racistisch en Antisemitisch gedrag van een VRT-presentator en van de voorzitter van het Vlaams Parlement

Tijdens de aflevering van 28 november 2010 van « De Pappenheimers » werd er een vraag gesteld die zowel voor mensen van Turkse komaf, als van joodse afkomst ongepast was.


 


Eenerzijds de keuze van de vraag en anderzijds het gedrag van de presentator, de heer Tom Lenaerts, (lachen en commentaar) op het moment zelf duiden op een uitdagende bedoeling.


 


De uitleg op zijn antwoordkeuze, gegeven door de  voorzitter van het Vlaams Parlement, de heer Jan Peumans waren uitdagend.


 


Ziehier de transcriptie van deze aflevering, welke u ook online kunt zien op de site hieronder :


 


Tom Lenaerts : « Over welk volk schreef Votaire in zijn Dictionnaire Philosophique “Met spijt spreek ik over dit volk. Dit volk is in menig opzichten het meest verwerpelijke dat ooit de aarde heeft bevuild. Zei Voltaire dat over de Vlamingen, over de joden of over de Turken? »


 


Jan Peumans : « De Turken »


 


Tom Lenaerts en het publiek schieten in eenn gelach uit: « 200 € voor de tegenpartijen. Hij zei het over de Joden. »


 


Jan Peumans : « Dat zou ik hier dus niet durven zeggen. »


 


Tom Lenaerts, lachend : « En wel over Turken? »


 


Iedereen schiet in een gezamelijke lach.


 


Jan Peumans : « Maar ze zijn daar heel gevoelig over, de Joden. Dus… euh… Ik heb dat als voorzitter van het parlement al ervaren he. Dus ik durfde dat dus niet… U zou deze vraag eigenlijk moeten liquideren en een nieuwe vraag moeten stellen. »


 


De verantwoordelijker, nog lacht, en ketent vast: « Ja, Maar da’s ook wel gevaarlijk zo in één zin het woord liquideren en joden. »


 


Iedereen lacht nog.


 


De Joodse en Turkse gemeenschappen evenals het Turkse ambassade hebben bij VRT en de Vlaamse president van het Parlement onder verschillende vormen geprotesteerd.


 


Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen dient het dossier in.


 


http://www.youtube.com/watch?v=FSu_9CpaKiE

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now