Skip to content Skip to footer

Studie over de « Protocollen van de Wijzen van Zion » in het tijdschrift « De Grote Mysteries van de Geschiedenis »

Een groot aantal boekhandels verkoopt het buitenreekse nummer (n°6 – maart 2007) van het tijdschrift « De Grote Mysteries van de Geschiedenis ».


 


De algemene titel van dit exemplaar is : « Geheime en Initiatie Gemeenschappen » en, onder de besproken onderwerpen, vindt men een studie over de « Protocollen van de Wijzen van Zion ».


 


Terwijl de historische onderzoeken allang en zonder enig twijfel aangetoond hebben dat « De Protocollen » een vervalsing zijn, gecreëerd door de Russische Geheime Politie om de pogroms tegen de Joden door de Tsaristische politiek te rechtvaardigen, probeert de auteur eerst de twijfel te doen rijzen in het hoofd van de lezer door de these te verdedigen dat de bewijzen van vervalsing van de documenten allen van de pro-Joden kamp komen, hij beweert daarna deze bewijzen af te breken en trekt hieruit de conclusie dat de vervalsing van « De Protocollen » dus niet aangetoond is.


 


In het vervolg van het artikel, verklaart de auteur :


« Wij weten nog steeds niet of dit programma reëel of denkbeeldig is. Het onderwerp verbergt een onbetwistbaar gevoel van onbehagen, des te meer dat tegenwoordig, het wel enkele rijke joodse families zijn, die de wereld in hun handen hebben,… »


of nog, enkele lijnen verder, juist na zijn theorie te hebben herhaalt over de twijfel aangaande de vervalsing van « De Protocollen » :


« De lezer kan echter vaststellen dat de ideeën ontwikkeld in de Protocollen, uitgewerkt in het begin van deze eeuw, verdacht actueel lijken en komen nauw overeen met de actualiteit ».


 


Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werd gewaarschuwd over de verspreiding van deze publicatie.

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now